Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vylepšení světelných podmínek

19. 12. 2007

Po výstavbě nových voliér jsem přemýšlel, jak svým opeřencům ještě vylepšit životní podmínky. A jelikož nikde než na půdě nebyl pro voliéry vhodný prostor, řeším nyní především dva problémy: teplo a světlo.

Při přestavbě voliér jsem zateploval celý prostor půdy (štít, i střechu). K tomu jsem použil 10cm silnou minerální vatu. Dodělávky probíhaly až do podzimu, takže zatím nemohu posoudit, jak se výsledek projeví v létě. To jsem měl vetší problémy než v zimě. Zatímco v zimě byla nejnižší teplota cca 0°C pro ptáky přijatelná, snášet kolem 30°C v létě pod rozpálenou střechou není zrovna příjemné. Ale i tak musím říci, že jsem v tomto prostředí odchoval i Agapornise škraboškové, u kterých je jejich citlivost na nízkou vlhkost při líhnutí pověstná (vylíhlo se cca 90% oplozených vajec, ale rosil jsem a pod budkou byla miska s vodou).

Jak jsem již řekl, na prověření podmínek v létě ještě čekám, ale nyní, po prvních větších mrazech nepoklesla teplota uvnitř pod 10°C. Což představuje zlepšení v průměru zatím o cca 5-6°C. Ještě však čekám na pořádné a déle trvající mrazy. Jisté již jedno je - zlepšení je patrné, jen doufám, že bude dostatečně markantní i v létě.


Tolik asi k teplotě, nyní k druhému důležitému faktoru - světlu. Musím říci, že jsem se o tento problém zajímal již v době výstavby původních voliér. Zakládal různá fóra a celkově jsem se vyptával kde to šlo. Výsledkem bylo zjištění, že okno ve štítu 120x120cm by mělo stačit a pokud tam nebude moc ‚šero‘ tak tam ptáci mohou být. Ano spousta chovatelů je tak má a ptáci odchovávají. Někdo sem tam přisvítí kompaktní nebo klasickou zářivkou. Ale ale... Stejně tak jako se neustále řeší jestli je držení toho a nebo tamtoho ptáka v té nebo tamté teplotě, kde někdo tvrdí ano při 0°C Senegalce v pohodě a jiný tvrdí že jde o týrání zvířat. A stejně tak jako teplota a strava je podle mě důležité světlo.

Konkrétně mám na mysli nepřítomnost UV záření. To je přirozenou složkou slunečního záření, při pobytu v dosahu slunečních paprsků toto důležité záření nevědomky absorbuje naše pokožka. Pro naprostou většinu organismů a živočichů je tato složka světla nepostradatelná.

Otázka kterou jsem si položil zní, jak je tomu v tomto případě u papoušků a obecně u opeřenců v naší péči. Pro ptáky chované venku to není zásadní téma, těchto paprsků se jim dostává, horší je situace u ptáků celoročně držených doma. A je jedno jestli v prostorných voliérách na půdě nebo v kleci za oknem, střecha ani okno totiž toto záření nepropustí. Pak je třeba se zamyslet nad otázkou jaký vliv tento nedostatek na ptactvo má a jak, je-li to možné situaci vylepšit.

 Začnu svou zkušeností, konkrétně se svými senegalci. Přes léto je tento pár v jedné z půdních voliér, ale hnízdit je dávám na podzim do pokoje. To znamená, že jsou po celý rok mimo dosah přirozeného slunečního záření. Abych to upřesnil, na půdě je dle mého názoru dostatek denního světla, ale zrovna Senegalci nejsou ve voliéře kam dopadá přímé sluneční světlo a jsou tedy celoročně bez přístupu UVA a UVB záření. To je pro ptáky jistě nepřirozené, ale na druhou stranu není Senegalec možná nejlepší případ. Četl jsem již někde v diskuzi jak se některému chovateli u nich ve venkovním prostředí (vítr déšť a slunce) zhoršil podstatně stav opeření a v podstatě celkově jejich stav. Podstatné je však násladující: Moji Senegalci jsou po celý rok bez přístupu k UV záření, dostávají celoročně ovoce a zeleninu, klíčené a zelené krmení, piškoty a míchanici (denně v době hnízdění, 1 x týdně mimo dobu hnízdění) k tomu samozřejmě směs zrnin (míchám si sám) a granule. Vitamíny podávám zcela vyjímečně (Vitamix do míchanice) nebo ............... do vody (žádný přípravek speciálně s vitamínem D není tudíž podáván). Tolik ke krmení, jak patrno nic zvláštního. Takže jak již bylo řečeno, jsou celoročně bez přístupu k UV záření, přesto již třetím rokem pravidelně, s přesností na pár dní, hnízdí (samici je 6 let takže lépe to jít ani nemohlo...). Odchov je krásný, silný, zdravý, bez pozorování, že by jim něco chybělo.

Na druhou stranu oknem ve štítu proniká přímé sluneční záření do voliéry, ve které byl pár papoušků kouřových. Ti se v době, kdy do této voliéry svítilo Slunce zavěsili na pletivo a bylo vidět, jak si těchto chvil užívají. Přes léto vyndavám celé okno a nahrazuji ho jen rámem s pletivem. Díky tomu měli přístup i k UV paprskům. Po přestavbě voliér jsem je přemístil do jiné a samice se začala škubat. Samozřejmě to mohl způsobit i stres z přesunu, ale ptáci mně nejdou k sobě, tak jsem samici vozil na burzy a po té co padla známému jeho samice si ji asi na měsíc vzal ke svému samci a vše v pořádku. Škubat se začala až po přesunu do voliéry kam nedopadá přímo sluneční záření.

Tyto postřehy mě nutí přemýšlet zda teda osvětlení má nebo nemá vliv, případně na co a jak velký. Ale vzato zcela jednoduše, logicky, dle starého pořekadla: ¨Kam nechodí Slunce chodí doktor¨. To je jistě pravda, dokonce jsem nedávno četl, že se začíná u dětí opět vyskytovat křivice, nemoc z nedostatku vitaminu D. Jeho tvorba a absorbce jsou totiž přímo spjaty se slunečním zářením a děti v současné době sedí více u televize a u počítače než v parku nebo v lese na čerstvém vzduchu a v dosahu UV paprsků...

Takže vliv slunečního záření je pro nás zcela nepopiratelný. A tak bych řekl že to musí být i u ostatních živých tvorů. Ale ejhle... My se přece od ptáků lišíme! Ano těžko, srovnávat potřeby savce a ptáka. Pokožky jsou přece rozdílné! Sice máme pořád individuálně památky po srsti ale s opeřením se to dá jen těžko srovnávat. A tak jsem zjišťoval jak to teda je, až jsem přišel na stránky výrobce různých osvětovacích soustav pro chovatelské účely.

 
Zde si dovolím uvéct ‚volný‘ překlad ze stránek tohoto výrobce (pro ty s lepší znalostí nj nebo aj doporučuji stránky výrobce):

 Proč speciální zářivkovou trubici pro ptáky?

UV světlo je díl přirozeného slunečního světla, které ptáci vidí jinak než lidé. Ptáci užívají toto UV světlo při činnostech jako je rozmnožování a příjem potravy. Život bez UV záření je pro ně něco, jako pro nás to, že bychom viděli jen černo/bíle. Jen ještě o něco horší. Bez UV záření můžeme přece rozeznat pohlaví jiné osoby (a vše ostatní pro nás důležité). Některé ptačí druhy však potřebují UV záření, aby mohli pohlaví rozlišit. Pokud není pták držen neustále volně, měl by se člověk starat o UV světlo. Domácí světlo v domě nemůže požadavky ptáka na osvětlení vyplnit. Většina domácích světel falšuje přirozené barvy ptáků. Arcadia zářivka pro ptáky je však zkonstruována tak, že dostane pták správné UV světlo, což současně vyvolá jeho skutečné barvy.

 Co myslíme pojmem plně spektrální světlo?

Plným spektrem myslíme vyrovnaný světelný výkon přes celé spektrum, včetně UV rozsahu. Mnoho moderních třípásmových trubic má tři energetické špičky. Tyto spektrální špičky odpovídají barvám které můžeme vidět. Díky tomu je efektivní světelný výkon vysoký jak možno (pro lidské oko) a trubice se jeví velmi světlá. Tyto vrcholy nejsou ale v souladu s ptačím okem a také nedisponují žádným UV zářením.

Správná plno-spektrální trubice má vyrovnané spektrum, přičemž jsou vyplněné mezery mezi třemi vrcholy, to je zajištěno díky směsi halogenfosfátu. Dodatečně je přidán fosfor, který vydává UV záření (asi 15% výkonu trubice). Toto je rozděleno na 12% UVA a 2,5% UVB.
Obecně by barvy, které může trubice vydávat, měly být v blízkosti slunečního svitu. To má kolem 5500K. Arcadia ptačí zářivka je se svými 5600K velmi blízko. Pro ptáky není teplota barvy nad 5800K brána v potaz. Pokud leží velká váha na modrém spektru, odchovávají se především samice. Z tohoto důvodu by se v žádném případě neměly používat akva lampy pro osvětlení ptactva! Plněspektrální světlo by také mělo podat přesný barevný dojem.

 Bez vyrovnaného světelného zdroje je poškozován systém očních žláz (světlo působí na podvěsek mozkový a na epifýzu). To působí z každého hlediska na ptačí život. Zkreslené světlo může vést k nervozitě, tělesnému oslabení, problémům při hnízdění a látkové výměně.

 Vitamínová D3 – syntéza.

Ptáci potřebují vitamín D3 především pro růst zdravých kostí. Mnoho tvorů může tvořit D3 ze slunečního záření pomocí pokožky. Přesněji řečeno, je to UVB záření obsažené ve spektru světla, které umožňuje D3 syntézu. Protože ptáci mají opeření, nemohou svou pokožku k tomuto účelu použít. U většiny ptáků odebírá Glandula uropygialis (žláza v okolí kloaky, kostřce) základní látky z krevního oběhu a koncentruje je v sekretu této žlázy. Při čištění a probírání peří pak pták přenáší tyto látky na opeření, tím se tyto látky exponují UV záření. Toto záření změní jejich strukturu na provitamin D3. Při dalším čištění se tyto látky dostávají do trávícího ústrojí a pak jsou játry a ledviny přepracovány na vitamín D3.

 Rozdílné vidění u ptáků a lidí.

Sítnice obsahuje čípky které při dráždění světlem vysílají k mozku informace o barvách. U lidí existují tři druhy těchto čípků, což nám umožňuje vidět tři spektrální barvy: červenou, zelenou a modrou. Toto se nazývá trojbarevné (trichromatické) vidění. Kombinace těchto základních barev nám umožňují vidět tisíce rozdílných barev.

Ptáci mají však čtvrtý čípek který reaguje citlivě na UV záření. Ptáci mohou vidět tedy čtyři spektrální barvy, přičemž dodatečnou barvou je ultrafialová. Toto je nazýváno čtyřbarevným (tetrachromatické) viděním. U lidí nemůže UV záření projít oční čočkou,ale ptáci nemají žádnou takovou bariéru. Nové výzkumy ukázaly, že někteří ptáci vidí dokonce pět hlavních barev (vidí tedy pentachromaticky). Přičemž mohou rozlišovat mezi dvěmi vlnovými délkami UV záření.

Obrazek

Působení denního světla na ptáky.

Ptáci berou v potaz světlo dvakrát. Oční sítnice může přenášet informace o intenzitě, přehledu barev a polaritě (směru) světla. Tyto informace jsou odeslány dvěma směry, do mozku - očním nervem, a zvláštní cestou do podvěsku mozkového. Druhý způsob přijímání světla je následující: Ptáci mají zvláštní žlázu, nazývanou slznou žlázou třetího víčka (mžurky), která obklopuje oko. Tato žláza měří délku světla, kterému je pták vystaven, a dává tyto informace epifýze. Obě tyto žlázy, hypofýza i epifýza řídí endokrinní systém a ovlivňuji tak celkově látkovou výměnu ptáka.

Aby bylo zajištěno optimální zdraví ptáka, měli bychom jednu hodinu po východu zapnout a jednu hodinu před západem vypnout toto světlo. Toto může být zajištěno spínacími hodinami. Tímto způsobem je udržován přirozený roční cyklus denního světla a přirozený rozmnožovací cyklus, tak zůstává zachován i z toho plynoucí cyklus přepeření.

Chovatelé vědí, že se dá pomocí umělého prodloužení světelné periody na 14-16 hodin přivodit hnízdění. Ve většině případech by se tak mělo dít pozvolna. Pokud se to takto nezdaří, mohlo by fungovat náhlé prodloužení.

 Důležitost UV světla pro ptáky:

Pták, který je chován v domě, může snadno trpět nedostatkem UV záření. Sluneční světlo, které na něj dopadá oknem nemá téměř žádný podíl UV paprsků. Současně nevydávají běžně používané světelné zdroje žádné UV záření. Arcadia pro ptáky naproti tomu ano. Peří odráží UV paprsky. Tento odraz a tyto barvy hrají roli při výběru partnera. Tak může být chov ůspěšný, když se použije UV zdroj.

 Ptáci, kteří jsou pro lidské oko černí, jako například Loskuták, se v očích ptáků jeví vícebarevně. To samé platí pro některé bíle zbarvené ptáky.

Příjem UV světla hraje podstatnou roli při výběru potravy. Zralé plody a bobuloviny mají pro ptáky jinou barvu než nezralé. Květiny s pylem odrážejí UV světlo, čímž pomáhají ptákům najít svůj cíl. Chuť ptáka je ovlivňována tím, jak co vypadá. Červená je pod UV světlem červenější a zelená zelenější. Špatné přijímání potravy potřebuje často jen UV světlo k popudu chuti.

 UV záření pro navigaci

Vnímání UV světla je využíváno i pro jejich navigaci (orientaci). Díky polarizaci slunečního světla může pták rozpoznat, z jakého směru světlo pochází. To mu umožňuje letět správným směrem. 

 Tolik informace uvedené na stránce výrobce. Jsou to pro mě některé dlouho známé, avšak nějaké nové informace. Samozřejmě se výrobce snaží o to prodat svůj výrobek, ale nedá se popřít, že pták má jiné barvové vnímání a že pokud není v prostoru s plnohodnotným spektrem musí se cítit opravdu jako my v černobílém světě. Dřívější ročníky si jistě vzpomenou na návštěvy u sousedů, kteří měli barevnou Teslu dřív a jaká to byla oproti čb telce paráda... Navíc toto je jedno z mála co mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Jednou jsem byl pro Agapornise u jednoho chovatele u Českých Budějovic, který tam tuto Arcadii měl. Svítil obyčejnou trubicí po celý den (13 hodin v létě) a po dobu 4 hodin přisvěcoval Arcadií. A opravdu sám říkal, že ptáci po tento čas znatelně ožívají, jsou mhohem aktivnější a více žerou. Ještě poznamenám že je to cca 2 roky zpět. Tím pádem šlo téměř jistě o trubici pro akvaristy nebo teraristy, které nyní výrobce pro ptáky nedoporučuje. Nevím zda více modré barvy má skutečně vliv na pohlaví odchovů (viz překlad údajů výrobce). Ano zní to podezřele, ale opravdu jsem se na to v překladu zaměřil a vypadá to tak. Každopádně i při použití této trubice chovatel pozoroval značné změny chování (jak již řečeno k lepšímu). Tímto se přikláním opět více na stranu tvrzení tohoto výrobce o užitečnosti a positivním vlivu UV záření, především na chování ptáků, a zároveň uznávám, že to může mít vliv na celkový stav ptáka.

 Takže jelikož se snažím poskytnout svým chovancům nejlepší péči, začal jsem přemýšlet nad co nejvhodnějším osvětlovacím zařízení. Při této snaze jsem vyhledal výše uvedené informace, ale i další zajímavosti na diskuzních fórech na německých stránkách. Zde jsem se dočetl o dalším negativním vlivu starších zářivek a osvětlovacích těles. Teď již neuvažujme spektrum, ale způsob zapalování a hoření. Starší osvětlovací tělesa tvořila tlumivka a startér, něco pro zapálení, něco pro hoření. Každopádně jde o to, že celý systém pracoval s frekvencí 50Hz. Tzn. 50x za vteřinu to ¨blikne¨. Jelikož naše oko udělá 13-18 obrázků za vteřinu nejsme schopni toto vnímat a nepůsobí to na nás rušivým dojmem. Ale pozor! Jak již bylo uvedeno, oko ptáka je od našeho dosti odlišné. A za sekndu udělá zhruba 10x více obrázků. Pak pro něj osvětlení zářivkou musí připomínat stroboskop. Těžko to přirovnat ke skutečnému stroboskopu, při jehož použití se vychází z nízkých hodnot okolního osvětlení a intenzita záblesku je velice intenzivní. Přesto to pták zřejmě vnímá jako blikání a pochybuji, že je to pro něj příjemný požitek. Toto ¨blikání¨ by dle výsledků této diskuse mělo odstranit použití elektronického předřadníku. Elektronický předřadník je nástupce oněch tlumivek a startérů. Pracuje totiž na mnohem vyšší frekvenci, než je síťových 50Hz. A nepoužívá již ztrátové tlumivky, ale zapálení i hoření je řízeno elektronicky. Takže krom použití nových lepších trubic je zřejmě vhodné a žádoucí použití nových elektronických předřadníků.

 
Tak toť asi k tomu co se dá zjistit v zahraničí. Teď k tomu co jsem zjistil u nás. Ano podobná témata na jistých diskusních fórech také probírala. Ale většinou šlo o chovatele, kteří mají ptactvo v takto temných prostorech jen chvilkově. Jde třeba o zimování a tak ptáci nejsou nedostatku UV složky vystavěny neustále. Přes léto jsou opět ve venkovních voliérách, tedy v přirozeném prostředí. V těchto prostorech většina chovatelů používá buď zářivky nebo úsporné žárovky (kompaktní zářivky – dále jen ÚŽ). K tomu musím říci, že ÚŽ jsou osazeny elektronickým předřadníkem, což by mělo být pro ptactvo příjemnější z důvodu odstranění ‚blikání‘. Co te týče spektra to již tak slavné nebude (je přizpůsobenu našemu oku a našemu vnímání barev). Nyní přidám svou zkušenost s těmito žárovkami. První jsem v zájmu zavedení úspor energií koupil před cca 3 lety. Byla to jedna z levnějších ‚neznačkových‘ žárovek s příkonem cca 11W. Musím říci že jsem byl velice zklamán. Spektrum světla, stejně jako podání barev bylo otřesné a svítivost také bídná. Byl jsem tedy zklamán a víc se tím nezabýval. Pak jsem postřehl zde v Německu, že se zde používají téměř výhradně tyto ÚŽ a že podání barev i intenzita světla je velice dobrá. Pak mně při návštěvě hypermarketu padla do oka ÚŽ s příkonem 5W. Předělával jsem zrovna noční osvětlení, které původně tvořil transformátorek a 5W žárovka z auta. Těch jsem chtěl nyní osadit více, ale řekl jsem si, že zkusím tuto úsporku, má stejný příkon a nemusím shánět silnější trafo. A výsledek mě opravdu mile překvapil. Na plochu 5x7m jsem dal jen jednu tuto ÚŽ a intenzita byla až dost vysoká. Nebyl jsem cca dva měsíce doma a tuto dobu bylo původní noční osvětlení nefunkční. Po nainstalování této jediné úsporky byli ptáci trochu zmatení, byli aktivní po sepnutí jen tohoto nočního osvětlení ještě cca dvě hodiny než se uklidnili (nakonec jsem použil stínítko, intenzita osvětlení byla opravdu až zbytečně veliká). Výsledek z toho plynoucí je takový, že svítivost a spekrum současných ÚŽ (upřednostnil bych značkové výrobce má zkušenost je s ÚŽ Osram) je uspokojivé, pro lidské oko bezvadné a vřele doporučuji. Ale pro ptáky jejich spektrum není optimální. Jako noční osvětlení by mělo být vhodné (přirozené měsíční světlo nemá světelné spektrum jako denní světlo a absence UV složku je tudíž akceptovatelná). Tutíž bych v tom neviděl problém, stejně tak pro osvětlení přezimovacích prostor je to řešení uspokojivé. Nicméně pro můj celoroční vnitřní chov to není uspokojivé řešení.

 Tak a teď co s tím, no není problém si nakoupit nové zářivky J ale... u nás jsem dlouho v zoo prodejně delší čas nebyl, ale vim jak se těžko shánějí speciálnější věci k akvaristice a to jsme v tomto oboru vcelku velmoc. Tak jsem se obrátil na vševěda internet, ale ani zde jsem tyto speciální typy pro ptactvo na našem trhu nenašel. Tak došlo na stránky zahraniční. Zde jsem objevil tyto trubice pro ptáky v rozsahu snad 8-56W. Ale ta cena! 18W trubice za 12,5EUR, 36W za 15EUR. A v zájmu úspor kapesného jsem se porozhlížel dál. Velice širokou škálu trubic má totiž více výrobců. Další zajímavý výrobek je Osram BioLux. Jde také o trubici s poměrně širokým spektrem barev, dokonce je spektrum podobné (podobné!!!!) s Arcadií, její výrobce jí také doporučuje pro použití pro rostliny, akvária a ptactvo. Z toho je ale patrné univerzálnější použití a ne speciální zaměření jako u firmy Arcadia. A navíc netuším a nikde jsem nevyčetl jak se to s podílem UV záření, je-li vůbec zářivkou produkováno.

Další firmou na trhu s podobný zbožím je Narva, zde jsem objevil také několik zajímavých trubic, některé dokonce i s UV světlem ale to jsou většinou speciální typy pro solária ap. Jejichž svitu se nelze vystavovat delší dobu...

 
Tak zcela na závěr bych poděkoval za pozornost, sám jsem nečekal, že to bude tak dlouhý článek. Snad jsem někomu pomohl získat nové informace o zraku ptactva, snad jsem někomu poskytl ucelenější přehled možností osvětlení pro ptactvo a snad se někdo inspiruje a vylepší svým svěřencům životní podmínky......

 
Ještě bych se rád omluvil těm, kteří mají jiný názor nebo zkušenosti, obojí si rád vyslechnu a budu vděčen jak za upřesnění výše uvedeného, tak za zkušenosti týkající se této problematiky...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood difficulties - If you want know more

(ASheegedetom, 8. 10. 2018 8:53)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-jovenes/

Blood Albatross : Blood press table

(ASorieTefTrore, 30. 7. 2018 9:03)

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-officiel-cialis-pharmacie/

Osram BIOLUX

(Martina, 1. 6. 2010 23:23)

Dobrý den, přečetla jsem si se zájmem Váš článek o osvětlení při chovu ptactva. Moc mi pomohl, protože také považuji UV záření důležité pro zdravý chov. Nikde jsem tyto informace nenašla až tady. Chtěla jsem se zeptat jak jste spokojený s BIOLUXem od OSRAMu. Také jsem došla selekcí k tomuto zdroji, ale nenašla jsem nikde informace o přesném složení UVA a UVB. Hezký den Martina F.V.

odpoved

(P.V., 16. 12. 2008 19:56)

Vazena pani Bernardova,
tezko radit, v clanku je snad informaci dosti. Ja mohu jen doporucit trubice Osram Biolux. Svetelne spekrum je podobne Akcadii a trubice je mnohem levnejsi...

S pozdravem Vetrovec

Trubice osram

(Petr, 27. 11. 2008 17:27)

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat pro jaké jste se tedy rozhodl osvěltení va vašem chovu? Já bych si pořídil osram, ale nevím kde to sehnat.. a nějak tomu pořádně nerozumím. Na internetu jsem pár nabídek našel, ale pořád nevím jaký přesně předřadník pořídit a jakou zářivku... Mohl byste mi trochu poradit prosím? Děkuji.

Odpoved

(P. V., 2. 4. 2008 8:48)

Dobry den, to je v poradku rad se pokusim pomoci. Jak jsem psal nejvhodnejsi je Akradie, ale ted jiz vim ze i Osram BioLux vyzaruje jak UVA tak UVB zareni je tudiz naprosto vyhovujici. Reakce na tento clanek jsou dokonce takove, ze bohatost svetelneho spektra Arkadie vydrzi mnohdy jen 3-4 mesice a zde je Osram lepsi. Navic je levnejsi takze doporucuji vyhledat v nejakem internetovem obchode Osram Biolux a dle zvolene trubice koupit odpovidajici elektronicky predradnik. Zapojeni budete stejne muset nechat na nejakem odbornikovi. Schema je teda nakresleno primo na tom predradniku a je to relativne jednoduche ale laikovi to nedoporucuji!!!

dobry den

(jiribernard@yahoo.com, 1. 4. 2008 15:16)

chtela bych vas poprosit o radu zrizuji si vnitrni voliery a nevim co se svetlem nerozumim tomu chtela jsem koupit zarivku bird ale nemohu ji sehnat maji jen lampy pro ptaky a nevim jestli je to vhodne na strop nezlobte se ze jsem vas obtezovala hezky den bernardova